Ads1
Cập nhật 01:37 ngày 11/12/2019

Thời sự

Ban hành Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án

26 tháng 11, 2019 | 19:40
[ad_1] Hòa giải, đối thoại tại Tòa án được quy định trong dự thảo Luật trình Quốc hội là một cơ chế pháp lý mới về hòa giải, đối thoại tại Tòa án để cơ quan, tổ chức, cá nhân...